Escola base

Temporització

L’Escola Base de Pàdel Juneda es divideix en tres trimestres tipus calendari escolar.

1r trimestre: Del 18 de setembre al 22 de desembre

2n trimestre: Del 8 de gener al 23 de març

3r trimestre. Del 3 d’abril al 22 de juny

Les classes de l’escola de menors  es duran a terme de dilluns a divendres de 17:00 a 19:00 h i els dissabtes de 10:00 a 14:00 h. En el cas que estiguin els grups complets, es valorarà la possibilitat de fer classes també a les 19 h.

Si fora d’aquests horaris i agrupaments que proposem, l’alumne vol realitzar classes, també se li impartiran depenent de la disponibilitat de monitors i pistes i segons la tarifa de l’Escola d’Adults.

Agrupaments i metodologia de treball

Els grups seran homogenis en funció del nivell i variables durant el curs.

Tots aquells nens i nenes de 4 fins a 18 anys poden formar part de l’escola Base de Pàdel Juneda

Els grups de treball seran de 3 o 4 arribant fins a 5 en funció de l’edat dels alumnes.

Al llarg del curs es realitzarà una combinació de treball teòric i pràctic a nivell tècnic, tàctic i d’interpretació del joc.

Els continguts a treballar els determinarà l’entrenador en qüestió, aplicant el criteri de progressió sobre aquells continguts més fàcils i els més difícils en funció de l’edat i/o nivell de joc.

El fet de treballar en grups reduïts ens permet fer una adaptació del treball a les necessitats de cada alumne dins d’una atenció més personalitzada.

Preparació física

Es donarà la possibilitat de realitzar preparació física integrada al pàdel. Aquest treball es durà a terme en sessions de 30 o 60 minuts  setmanals en grups de 4 o 5 alumnes.

Activitats i competicions internes

Per complementar les classes s’organitzaran clínics intensius durant la setmana santa, Nadal i les Estades d’Estiu

El Rànquing Joves Promeses és un sistema de competició l’objectiu del qual és que els alumnes juguin partits amb nens/es diferents acabant amb una competició final i l’entrega de remis corresponent..

Altres tornejos, americanes o trobades organitzades per Pàdel Juneda

A més a més, les nostres instal·lacions tornaran a ser seu d’alguns dels tornejos externs per a nens i nenes que es realitzen a la província.

Vols més informació ?

Contacta'ns

 

- Quadre principal 1ª categoria: http://www.padeljuneda.cat/1a-masculina-grobe-act/

- Quadre de consolació 1ª categoria: http://www.padeljuneda.cat/cons-torneig-primavera-grobe/

- Funcionament, reglament i emparellaments 2ª categoria: ttp://www.padeljuneda.cat/torneig-segona-categoria-grobe/

Durant tota la temporada organitzem tornejos amb diferents categories de joc i adaptats a totes els nivells i edats. Americanes, trobades de joves promeses, tornejos externs a les nostres instal·lacions, campionats 24 hores en format per equips... i molt més!